Blog

Automatyzacja procesu rejestracji pojazdów – Portal Rejestratora

Automatyzacja procesu rejestracji pojazdów – Portal Rejestratora

Ten proces jest czynnością kilkuetapową: leasingodawca – urząd – dealer.
W tradycyjnym modelu każdy z tych etapów musi odbyć się fizycznie, oznacza to, że przedstawiciel firmy leasingowej musi wybrać się do urzędu, a następnie z właściwymi dokumentami dotrzeć do dealera, aby pojazd mógł zostać ubezpieczony.
Wygląda to prosto, ale… trzeba pamiętać o tym, że przemieszczanie się między tymi 3 punktami zajmuję czas – w dużym mieście często długi czas.
Proces ten z pełnym powodzeniem można zautomatyzować.
Po rejestracji pojazdu w urzędzie dokumenty mogą zostać udostępnione dealerowi za pośrednictwem portalu rejestratora. Przedstawiciel firmy leasingowej przy użyciu swojego smartfona skanuje dokumenty, a następnie dodaje je do aplikacji – w tym samym momencie dealer ma do nich wgląd.
Cała procedura przebiega znacznie sprawniej, a do tego nie blokuje czasu, który trzeba byłoby poświęcić na dojazd.
Portal rejestratora jest rozwiązaniem prostym i skutecznym.
Pozwala zaoszczędzić zasoby i przyspieszyć całą procedurę rejestracji.
Warto jest wdrożyć takie metody działania do swojej organizacji.