Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO AGS SYSTEMS SP. Z O.O.

Niniejszy dokument określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych użytkowników korzystających z serwisu internetowego.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Serwis internetowy www.agssystems.pl jest własnością AGS Systems Sp. z o.o. z siedzibą w (​02-017) Warszawie, przy  Al. Jerozolimskie 123A p. XXVI, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000546352, NIP: 1132200305, REGON: 016243546, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 67 000,00 PLN.
 2. Administratorem serwisu internetowego jest AGS Systems Sp. z o.o.
 3. AGS Systems Sp. z o.o. informuję, że informacje zawarte w serwisie internetowym nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.
 4. Kopiowanie, zapisywanie czy wykorzystywanie treści znajdujących się w serwisie w celach komercyjnych dozwolone jest tylko i wyłącznie za pisemną zgodą firmy AGS Systems
  Sp. z o.o.
 5. Korzystanie z serwisu internetowego oznacza wyrażenie zgody na niniejsze warunki Polityki Prywatności.
 6. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania w serwisie internetowym www.agssystems.pl.
 7. AGS Systems Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian lub uzupełnienia w dowolnym czasie treści Polityki Prywatności serwisu internetowego.
 8. Niniejsza Polityka Prywatności serwisu internetowego obowiązuję do momentu opublikowania w serwisie nowej Polityki Prywatności.

ZBIERANIE, PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników przetwarzanych w ramach korzystania z serwisu internetowego jest AGS Systems Sp. z o.o.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkownika jest wypełniony formularz kontaktowy.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do kontaktu z firmą AGS Systems Sp. z o.o.
 4. Dane osobowe są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie przez użytkownika poprzez formularz kontaktowy.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Użytkownikowi przysługuję prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawienia oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres: iod@agssystems.pl

PLIKI COOKIES

 1. Serwis internetowy korzysta z plików cookies stanowiących dane informatyczne,
  w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu, z którego korzysta użytkownik.
 2. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informację o sposobie korzystania przez użytkownika z serwisu internetowego.
 3. Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi użytkownika serwisu internetowego i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkownika.
 4. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej użytkownika.
 5. Pliki cookies służą usprawnieniu funkcjonalności oraz optymalizacji korzystania z serwisu internetowego.
 6. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości serwisu internetowego do preferencji użytkownika.
 7. Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce internetowej.
 8. Pliki cookies w żaden sposób nie modyfikują pozostałych ustawień urządzenia użytkownika jak i nie wpływają na prawidłowe działanie systemu operacyjnego.