Oferta

Generator dokumentów

Potężne narzędzie służące do generowania i dystrybucji dowolnego dokumentu, jaki powstaje w organizacji. W dotychczasowych wdrożeniach nie napotkaliśmy żadnego dokumentu, którego nie można wygenerować przy użyciu Generatora. Faktury, umowy, aneksy, noty odsetkowe, pisma, zestawienia i wiele więcej. A wszystko w jednym miejscu, z możliwością wysyłki elektronicznej, papierowej, zapisem do repozytorium, katalogu czy portalu. Generator posiada własne API oraz gotową wtyczkę do systemu LEO.

Korzyści biznesowe:

  • Automatyzacje procesu tworzenia każdego dokumentu powstającego w organizacji
  • Cyfryzacja dokumentacji
  • Poprawa jakości dokumentów (eliminacja błędów)

 

Rekomendacje

Tomasz Musiałkowski
Tomasz Musiałkowski
Dyrektor do spraw Procesów Biznesowych i IT

Z firmą AGS Systems Sp. z o.o. rozpoczęliśmy współpracę w 2019 roku wdrażając rozwiązania w zakresie wzrostu efektywności procesów biznesowych wykorzystywanych w SGB Leasing Sp. z o.o.

Wdrożone rozwiązania przyczyniły się do usprawnienia i automatyzacji obiegu pracy w naszej firmie. Jednocześnie podnieśliśmy jakość obsługi Klientów oraz dzięki automatyzacji procesów zminimalizowaliśmy ryzyko popełniania błędów.. 

Współpraca przebiegała terminowo i sprawnie. Rekomenduję firmę AGS Systems Sp. z o.o. jako partnera godnego polecenia. 

Rafał Ostrowski
Rafał Ostrowski
(Dyrektor Centrum Agile - Zarządzanie Produktami, Procesami i Systemami)

Zaproponowane i wdrożone przez firmę AGS rozwiązania szybko przełożyły się na usprawnienie pracy w naszej organizacji oraz podniesienie jakości obsługi Klientów. Wiele procesów zostało zautomatyzowanych, dzięki czemu wzrosła efektywność działania. Współpraca przebiegała sprawnie i terminowo.

Polecamy firmę AGS jako godnego zaufania partnera biznesowego.

Logo 1
ING
Leasing