Oferta

Imperva InCapsula

Korzyści biznesowe:

  • Zabezpieczenie przed utratą wydajności w trakcie ataku hakerskiego

Imperva Incapsula to automatyczne przeciwdziałanie nawet największym i najsprytniejszym atakom hakerskim, w tym również przed DDoS. Produkt ten zabezpiecza strony internetowe przed najpoważniejszymi i najbardziej inteligentnymi typami ataków DDoS – w tym atakami na poziomie sieci, protokołu i aplikacji (warstwy 3, 4 i 7) – ograniczając ich wpływ na działalność biznesową do minimum. Dzięki naszej usłudze chmurowej firmy internetowe kontynuują działalność i zachowują wysoką wydajność nawet w trakcie ataku, unikając strat finansowych i poważnego uszczerbku na reputacji.