Realizacje

ING Lease (Polska) Sp. z o.o.

Spółka ING Lease (Polska), wchodząca w skład Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A., istnieje na rynku od prawie 25 lat i znajduje się w czołówce polskich firm leasingowych.

W ING Lease Polska Sp. z o.o. wdrożyliśmy następujące rozwiązania:

  • Portal Klienta Leasingowego
  • Generator dokumentów
  • Dystrybucja dokumentów elektronicznych i papierowych
  • Portal dostawcy
  • Portal rejestratora
  • Finansowanie stoku
  • BPM

Rekomendacje

Tomasz Musiałkowski
Tomasz Musiałkowski
Dyrektor do spraw Procesów Biznesowych i IT

Z firmą AGS Systems Sp. z o.o. rozpoczęliśmy współpracę w 2019 roku wdrażając rozwiązania w zakresie wzrostu efektywności procesów biznesowych wykorzystywanych w SGB Leasing Sp. z o.o.

Wdrożone rozwiązania przyczyniły się do usprawnienia i automatyzacji obiegu pracy w naszej firmie. Jednocześnie podnieśliśmy jakość obsługi Klientów oraz dzięki automatyzacji procesów zminimalizowaliśmy ryzyko popełniania błędów.. 

Współpraca przebiegała terminowo i sprawnie. Rekomenduję firmę AGS Systems Sp. z o.o. jako partnera godnego polecenia. 

Rafał Ostrowski
Rafał Ostrowski
(Dyrektor Centrum Agile - Zarządzanie Produktami, Procesami i Systemami)

Zaproponowane i wdrożone przez firmę AGS rozwiązania szybko przełożyły się na usprawnienie pracy w naszej organizacji oraz podniesienie jakości obsługi Klientów. Wiele procesów zostało zautomatyzowanych, dzięki czemu wzrosła efektywność działania. Współpraca przebiegała sprawnie i terminowo.

Polecamy firmę AGS jako godnego zaufania partnera biznesowego.

Logo 1
ING
Leasing